3ο Βραβείο Τυπογραφίας στα ISTD AWARDS 2014

Το brief ζητούσε το σχεδιασμό ενός Type Specimen για δύο γραμματοσειρές της Monotype, μια μοντέρνα και μια…